Тематски детски соби со поинаква концепција

Кога се дизајнира една детска соба, лесно може да се прифати стандардниот традиционален пристап со користење на сина, розева или жолта боја.

При дизајнирањето на детските соби коишто се прикажани во оваа статија, користена е една сосема поинаква концепција. Станува збор за тематски детски соби, каде се користат јаки и темни бои, а со тоа се истакнува нивната персонификација.

Секоја прикажана детска соба е специфицира според детето или тинјџерот којшто во неа живее, спие, учи и се забавува.

Во продолжение погледнете неколку примери кои ќе ви бидат од корист пред да започнете со дизајнирање и декорирање на собата на вашите најмили.