„Магично око“ – илузии од 90-тите

„Магично око“ – серии на книги со автостереограмски слики. Овој тип на слики овозможуваат некои луѓе да видат 3D објекти

Прочитај повеќе