Кинески ѕид: Каде му е крајот?

Крајот на ѕидот е единствениот дел од него што излегува на море и е наречен „главата на стариот змеј“.

Во источниот дел од Кина, на брегот на Бохајското море, што е дел од Жолтото море, се наоѓа крајот на Кинескиот ѕид.

Замислата е целиот ѕид да личи на змеј што со главата нурнува во морето.

This slideshow requires JavaScript.